Prelucrarea datelor cu caracter personal

Accesarea upside-down.ro implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de Asociaţia REVERSIBIL. Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoţiile upside-down.ro sau despre orice alte promoţii sau activităţi desfăşurate de Upside Down prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, telefon, SMS, etc.). Pe baza consimţământului expres şi neechivoc şi numai în limitele legislaţiei în vigoare, în scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră prin oferirea de noi produse/ servicii, este posibil să oferim astfel de informaţii către terţi (ex: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre). Pe site-ul upside-down.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activităţile ce survin prin accesarea contului şi parolei personale. Asociaţia REVERSIBIL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către upside-down.ro numai în scopul declarat al acestui site.

Informaţiile din contul de înregistrare, precum şi datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru procesarea comenzilor sau informării despre eventualele promoţii. Datele personale vor putea fi transmise autorităţilor în drept pentru verificarea tranzacţiilor comerciale sau orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Asociaţia REVERSIBIL garantează securitatea şi confidențialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic; nu îşi asumă însă, responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul şi nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/ serverele sau mailurile expediate de upside-down.ro nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare. De asemenea, Asociaţia REVERSIBIL nu răspunde pentru defecţiunile ce periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul. Upside Down certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitativ):

  • dreptul de a cere upside-down.ro să vă confirme prelucrarea sau nu a datelelor dumneavoastră personale, în mod gratuit;
  • dreptul de a cere upside-down.ro să rectifice, actualizeze, blocheze sau şterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;
  • dreptul de a cere upside-down.ro să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
    dreptul de a cere upside-down.ro să înceteze expedierea de mesaje promoţionale.

 

Orice astfel de cerere/ notificare se va data, semna şi trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail sau prin poştă. Upside Down foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor ce se află sub controlul nostru.